EE – EFT

Emotioneel Evenwicht en Emotional Freedom Techniques

EE staat voor Emotioneel evenwicht, EFT voor Emotional Freedom Techniques. Ze zijn gebaseerd op de oeroude kennis van de energiebanen (meridianen). De bedoeling is de energie te laten stromen en eventuele blokkades op te heffen.

Beide therapieën worden gebruikt om zelf aan de slag te gaan met onrust, spanning, stress, waardoor je snel een verlichting van deze negatieve gevoelens kunt ervaren. Je komt weer emotioneel in evenwicht, dus meer in balans. Het is een gemakkelijke techniek die snel te leren is en die thuis toegepast kan worden. De weerstand tegen genezing en het onbewust vasthouden van de problematiek wordt doorbroken door het tikken op bepaalde punten van de energiebanen op het lichaam en het uitspreken van een affirmatietekst.

De gebruikte methode is erop gericht je blijvend meer innerlijke rust te geven. Dit heeft positieve effecten op de emoties, het denken, het handelen en het lichaam. Het energieniveau wordt verhoogd en je ervaart meer innerlijke kracht in het dagelijkse leven. Ook gaat het afweersysteem beter werken, waardoor het lichaam uit zichzelf beter kan functioneren en klachten kunnen verdwijnen.

Geïnteresseerd in een behandeling EE – EFT?

<