PNI

Orthomoleculaire therapie volgens de Psycho-Neuro-Immunologie 

Orthomoleculaire therapie volgens PNI is de wetenschap die de wisselwerking onderzoekt en verklaart tussen psyche, het zenuwstelsel (neurologisch systeem), hormonen (endocrinologisch systeem), het afweersysteem (immuunsysteem) en de omgeving onderling, dit in relatie tot ziekte.

In de orthomoleculaire geneeskunde streeft men ernaar de gezondheid te handhaven of te bevorderen door middel van stoffen die het lichaam, zonder schade kan gebruiken en verwerken. Dit zullen veelal stoffen zijn, die in een gezonde, natuurlijke voeding voorkomen.

Onder stress verstaan wij veel meer dan een psychische belasting; het is ook de belasting door foutieve voeding, milieu, emotionele factoren en vele andere belastingsfactoren.

Orthomoleculaire therapeuten volgens PNI gaan dus uit van het feit dat het lichaam en de psyche deel uitmaken van een geheel en dus niet van elkaar te scheiden zijn.

In onze therapie willen we het volgende bereiken:

  • een evenwicht tussen de emotionele, mentale en fysiologische mens, waarbij we uitgaan van de gezonde oermens!
  • een zo optimaal mogelijke voeding aangepast aan de individuele mens
  • waar voeding niet toereikend is, dit aanvullen met eventuele voedingssupplementen
  • het stimuleren van beweging.

Deze therapie is dan ook bij de meest uiteenlopende klachten inzetbaar.

Geïnteresseerd in een behandeling PNI?

<